Undervisning

VROR kan tilbyde undervisning til både små og store. Vi har en velfungerende elevskole med holdundervisning for både nybegyndere, let øvet og øvede. Vi tilbyder også undervisning for elever med særlige behov. Vi kan tilbyde leje af rideskoleponyer til undervisning.

Ved deltagelse i elevundervisningen er det underviseren som bestemmer hvilken hest den enkelte elev skal ride. Alle vores ponyer er forskellige og det samme er vores elever, så underviseren matcher pony og elev ud fra en faglig vurdering og en hensyntagen til helheden. Dette arbejde foregår kontinuerligt, og du vil således opleve at komme til at ride på forskellige ponyer.

Tilmelding til elevundervisning skal ske til mail: vror.kontakt@gmail.com, som besked via klubbens facebookside eller til Frida Højen på tlf. 26 33 35 79. Frida hjælper dig med at finde det rigtige tilbud.

Når du meldes til et hold, bliver du automatisk medlem af klubben. Alle som går til undervisning på VROR skal være medlem af klubben. Alle priser på rideundervisning stiger 2% hvert år pr 1. januar. Priserne på siden er gældende fra 1. januar 2019.

Der er ikke rideundervisning i januar og juli måned. Forårssemester og efterårssemester deles op i 2 moduler hver af ca 10 ugers varighed. Ved ridning på skolehest tillægges der kr. 225,- pr modul til leje af hest.

Holdundervisning, 4-6 elever pr. hold, 45 min (ved kun 3 elever reduceres tiden til 30 min.)

På vores holdundervisning i ridning, er undervisningen tilrettelagt meget bredt og der undervises i alt det som har med hest og ridning at gøre. Der vil være både dressur, spring, lege, ponygames, bomøvelser, håndtering af hest med videre. Der være en temadag i løbet af hvert modul for alle rideklubbens elever hvor der vil ære teori, undervisning i stalden eller andet som handler om heste. Det at være rytter og håndtere hest indebærer, at der er så meget mere, end selve ridningen vi skal lære, det kommer vi rundt om på temadagene.

Elever på holdundervisning skal være i stand til at modtage og forstå en kollektiv besked uden hjælp fra voksne ledsagere.

Kr. 700,- pr modul

+ evt leje af hest

Hold med ledsager, 4-6 elever pr. hold, 45 min (ved kun 3 elever reduceres tiden til 30 min.)

Holdet for små børn og andre som har brug for at have en ledsager med i ridehallen til at trække hesten eller hjælpe med at forstå hvad man skal. Undervisningen vil være tilrettelagt ud fra behov og interesse hos holdets deltagere og deltage i temadage på samme måde som den øvrige holdundervisning.

Rideklubben har ikke mulighed for at stille ledsagere til rådighed.   

Kr. 700,- pr modul

+ evt leje af hest

 

Særligt tilrettelagt undervisning, 30 min

Vi tilbyder særligt tilrettelagt undervisning for dig som har brug for noget andet end den almindelige holdundervisning.

Prisen fastlægges ud fra om man skal ride alene eller om man kan være flere på holdet. Undervisningen er 30 min pr uge, hvis der er 3 ryttere på holdet sættes tiden op til 45 min.

Ene-undervisning:

Kr. 1.900,- pr modul,

+ evt leje af hest

 

Ved 2 på holdet:

Kr. 950,- pr modul

+ evt leje af hest

Dressur, 2 elever pr hold, 30 min

På disse hold vil fokus være udelukkende på ridningen.

 Kr. 950,- pr modul

+ evt leje af

 

Privat ene-undervisning

Vi tilbyder også privat ene-undervisning i VROR i både spring og dressur ved vores freelance-undervisere. Tilmelding til ene-undervisning sker på opslag på facebookgruppen "Undervisning, ridning og hallen i VROR", og undervisningen afregnes direkte med underviseren. Du skal være medlem af VROR for at deltage i denne undervisning, men der er ikke ekstra udgifter til hal-leje.

HUSK!

Opsigelse af rideundervisning og opstaldning skal ske skriftligt med 1 mdr varsel til udløb af modul. Det vil sige opsigelsesfristerne er følgende: 15. marts, 1. maj, 15. september og 1. december. Udmeldelse fra klubben kan kun ske 1/7 og 1/1 med 1. mdr. varsel. mailadr: vror.kontakt@gmail.com. Hvis man også vil meldes ud af klubben, skal dette også ske ved opsigelsen.

 

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk